ALIŞVERİŞ SEPETİ ()

Sepetiniz şu anda boş.
  • {item.name} - {item.value}
  • {property.name}: {property.value}

Ara Toplam

Sepete devam et Sepete devam et Alışverişe devam
Ana Sayfa KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL ve ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla European Fashion & Sports Investments Giyim Malz. Tic. A.Ş. (“EFSI”, “Şirket”) tarafından; hangi kişisel verilerinizin, nasıl ve ne amaçla işlendiği konusunda müşterilerini aydınlatmak için hazırlanmıştır. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Şirketimizle paylaştığınız ve işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdakilerdir; 

Kimlik Verisi: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN 

İletişim Verisi: E-posta adresi, cep telefonu numarası, adres

Banka hesap bilgileri

a

Müşteri İşlem Verisi: Ürün sipariş kodu, sipariş bilgisi, fatura bilgisi, alışveriş bilgisi (alıveriş ile ilgili gerçekleşen işlemin tarihi, zamanı, ödeme şekli), ticari elektronik İleti durumu, ürünlerle ilgili yorumlarınız ve/veya sorularınızın olması halinde paylaştığınız bilgiler, 

Pazarlama Verisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket ve davranışsal veriler,

İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez kayıtları,

Hukuki İşlem Bilgisi: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, şikayet, dava ve icra dosyasındaki bilgiler 

İşitsel Kayıt Bilgisi: Çağrı merkezi ile yapılan görüşmenizdeki ses kaydınız

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir: 

Kişisel verilerinizi; www.Reefturkey.com.tr internet sitemiz üzerinden üye olarak veya üye olmadan alışveriş yapmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, sitemiz üzerindeki her türlü alışveriş, ödeme, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, çağrı merkezimizi aramanız suretiyle otomatik yöntemlerle,

Sosyal medya kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Şirketimiz ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,

Resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle,

Satın aldığınız ürünleri incelemeye göndermek üzere Şirketimize teslim ettiğinizde incelemenin sonucu hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla iletişim bilgilerinizi yazılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ SEBEPLERLE ve AMAÇLARLA İŞLENİLMEKTEDİR? 

Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak toplanır ve işlenir: 

Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi; 

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi,

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işlenilmesi, 

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması 

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olunması

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanır ve işlenir:  

Tarafınızla şirketimizin arasındaki sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,

İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

Açık rızanızın bulunması halinde, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,

Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ SEBEPLERLE HANGİ 3. KİŞİLERE AKTARILMAKTADIR?

Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerle yurtiçinde bulunan 3.kişilere aktarılmaktadır: 

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla, kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle,

Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla,

Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla,

Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla,

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,

Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

Risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortakları; mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti gibi yetkili kişi, resmi kurum ve kuruluşlar 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek, 

Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek,

Kişisel verilerinizin KVKK öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) istemek, yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini istemek, 

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmek,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, bizzat, veya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Şirket unvanı : 

Mersis No. :

İletişim linki : 

Adres : 

Kep :  

Başvurunuzu dilerseniz Başvuru Formu'nu kullanarak yapabilirsiniz.